SRPSKI
ENGLISH
mond Club - Index   O mond Clubu  Ljubav veza brak  Posao zaposljavanje     Reklame firmi Marketing   Nekretnine 
MOND CLUB plus d.o.o.Srbija- Beograd,Visokog Stevana 19
 

Mi smo preduzeće klupskog karaktera.Sve svoje poslovne aktivnosti, obavljamo za registrovane članove: fizička i pravna lica.Registrujući člana, klub obezbedjuje komletno sve usluge koje obavlja, a o kojima se možete šire informisati na našim glavnim linkovima.Takodje,upućujemo Vas da se informišete na ovoj stranici o našim princioima poslovanja,programu usluga,strukturi članstva i šta znači biti član Mond Cluba plus.Direktan kontakt sa nama, možete ostvariti na više načina:dolaskom u naše kancelarije,pozivom na telefon, slanjem maila, slanjem poštanskog pisma ili Skyp-om.DIREKTAN KONTAKT je ključni princip od koga sve počinje-preko koga se razvijaju i obavljaju svi poslovi posredovanja-i sa kojim se završava usluga povezivanja za članove. (Ovaj pristup jedino nije prisutan kada se firme članice same povezuju, prepoznajući zajednički interes prilikom ugovaranja saradnje).

profesionalne usluge sa visokim stepenom bezbednosti
Klub sve svoje usluge obavlja samo za registrovane članove. Direktan kontakt u saradnji sa članovima. Organizovanost, programski, stručni i metodološki pristup u posredovanju i povezivanju članova. Korektnost i uzajamno poštovanje na relaciji član - klub- član. Zagarantovana zaštita privatnih podataka i visok stepen bezbednosti. Marketinški principi: Menadžment, sajt, bilten. Orjentisanost na praćenje savremenih tokova poslovanja i informacionih tehnologija.
članstvo obezbedjuje PLUS bonus usluge
Član Mond Club-plusa može koristiti sve programske usluge ili parcijalno upotrebi: Program ulaska u vezu ili brak (vidi link veza-brak) Program zapošljavanja za poslodavce i radnike. (vidi link zapošljavanje) Program nekretnina (vidi link nekretnine) Program marketinga (vidi link firme) Socio kulturološki program (u pripremi). Na ovim linkovima usluga aplicirajte preko formulara prijave za usluge koje Vas interesuju kao potencijalnog člana Mond Club-plus.
raznolikost članstva obezbedjuje rezultat u posredovanju
Obuhvata populaciju pravnih i fizičkih lica. Fizička lica kvantitativno se mogu izraziti sa više hiljada članova a kvalitativno sveobuhvatnom strukturom koja podrazumeva raspon od 18 do 80 godina. svih obrazovnih nivoa do doktora nauka i vrlo širokog spektra profesije. Članovi pravna lica su firme privrednih i ne privrednih delatnosti i različitih kategorija obimnosti poslovanja.
Klub neguje strukturu članova koji su realni i objektivni u svojim namerama i zahtevima pri korišćenju usluga.
od besplatnog do povoljnih cena članstva
Registrovani članovi plaćaju godišnju članarinu i po osnovu članstva na raspoloaganju su im sve navedene programske usluge (zaključuje se ugovor). One se mogu koristiti: u kategoriji besplatnih, sa popustima i beneficijama i sa punim cenama. Prilikom razgovora i zaključenja ugovora, porazgovaraćete detaljnije o svim mogućnostima, povoljnostima kao i uzajamnim pravima i obavezama, konkretnom ponudom i načinima saradnje.

 

*CAREVA CUPRIJA*
Restoran sa prijatnim ambijentom, odlicnom kuhinjom i sa tradicijom dugom preko 150godina
Pogledajte

*TORRES TOREADOR*
Restoran u spanskom stilu za dnevne i vecerenje izlaske
Pogledajte

"BONVER GROUP"
Veleprodaja
Pogledajte

"ZLATAR"
Eko-etno restoran "ZLATAR"
Pogledajte

restoran "Malo korzo"
restoran sa dugom tradicijom
Pogledajte

mesara i pecenjara*MINJIN D*
Maloprodaja prehrambenih proizvoda, mesa i preradjevina od mesa
Pogledajte